NUTRICIA科研

寶寶首1000日營養 120年科研成果

寶寶的長遠健康,是NUTRICIA致力研究生命早期營養的動力,鼓勵研究員專注於寶寶首1000日的免疫力、過敏、消化系統、營養及發展,以科研的力量豐富生命。自1896年,我們已領先發現母乳及生命早期營養,對寶寶未來成長的重要性。母乳中複雜成分的奧秘,更為我們日後的科研帶來源源不絕的啟發。

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/eln-hk/nutricia/zh-hk/nutricia-research-1/jcr:content/par/col_1_copy

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/eln-hk/nutricia/zh-hk/nutricia-research-1/jcr:content/par/col_1_copy, sling.resolutionPathInfo=}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/eln-hk/nutricia/zh-hk/nutricia-research-1/jcr:content/par/col_1_copy_794605408

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/eln-hk/nutricia/zh-hk/nutricia-research-1/jcr:content/par/col_1_copy_794605408, sling.resolutionPathInfo=}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/eln-hk/nutricia/zh-hk/nutricia-research-1/jcr:content/par/col_1_copy_1997295114

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/eln-hk/nutricia/zh-hk/nutricia-research-1/jcr:content/par/col_1_copy_1997295114, sling.resolutionPathInfo=}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

瀏覽我們NUTRICIA科研專頁,了解更多有關我們科學發現的歷史。

了解更多

育兒及營養方面有任何疑問?

請即聯絡「首1000日營養顧問」,我們的註冊護士及營養顧問樂意為你解答。